Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre predaj tovaru online prostredníctvom internetovej stránky eshop.upjs.sk

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu je :

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Šrobárova 2
040 01 Košice
Bankové spojenie: SK11 8180 0000 0070 0007 4335

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „predávajúci") a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky eshop.upjs.sk (ďalej len „stránka" alebo „E-shop“) kupuje ponúkaný tovar (ďalej len „kupujúci").

 

Spôsoby platby:

  • Platba na účet vopred – platbu uskutočníte prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na účet, ktorý sa Vám zobrazí po dokončení objednávky a bude tiež uvedený v správe o potvrdení objednávky. Tá Vám bude zaslaná mailom. Variabilným symbolom bude číslo Vašej objednávky. Do správy pre príjemcu môžete uviesť „E-shop“, čo nie je povinný údaj, ale umožní rýchlejšiu identifikáciu Vašej platby a tým urýchlenie celého procesu expedície tovaru.
  • Platba v hotovosti – platbu uskutočníte osobne v hotovosti pri prebratí tovaru priamo na rektoráte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Právo na vrátenie tovaru a vrátenie peňazí:

Ak by Vám tovar, ktorý sme Vám dodali, z akýchkoľvek príčin nevyhovoval, jednoducho nám ho do 10 dní od prevzatia zásielky zašlite späť a môžete si vybrať niečo iné. Za každý vrátený tovar (aj ak ide o výmenu) Vám zašleme peniaze poštovou poukážkou, alebo prevodom na Váš osobný účet. Zakúpený tovar je možné vrátiť v prípadoch, ktorými sa zaoberá reklamačný poriadok. E-shop preberá aj riziko poškodenia tovaru počas prepravy. Ak by Vám prišiel tovar poškodený, môžete nám ho vrátiť späť a objednať si znovu.

 

Záruka kvality a záručné podmienky:

E-shop zasiela len overenú kvalitu.  V zmysle novely občianskeho zákonníka č.150/2004, je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru na pošte. Ak odstránenie závady nie je možné, máte nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy a teda vrátenie peňazí. Čas, od kedy začína plynúť záručná doba, zistíte na doklade o kúpe (blok, faktúra, dodací list atď). Doklad si preto dôkladne uschovajte. Zo záruky sú vybrané chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

 

Dodacie podmienky:

Dodacia lehota na tovar zakúpený prostredníctvom E-shop-u, je v súlade s ustanovením §13 ods. 1 zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 118/2006 Zb. z.) 2-3 týždne, s tým, že spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to okolnosti vyžadujú ako napr. dočasná nedostupnosť tovaru, obdobie technických odstávok systému alebo celopracoviskových dovoleniek pracovníkov. Počas bežnej prevádzky je však tovar väčšinou expedovaný do 7 dní.

Prevádzkovateľ E-shop-u dodá kupujúcemu tovar na základe kúpnej zmluvy uzavretej nákupom cez internet spôsobom, ktorý si kupujúci zvolí pri nákupe:

  • prostredníctvom Slovenskej pošty za poplatok podľa hmotnosti zásielky (podľa aktuálneho cenníka)
  • osobne na adrese prevádzkovateľa E-shop-u.

O expedovaní zásielky budete upozornený prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude objednávka zasielaná vo viacerých balíkoch, poštovné účtujeme iba raz. Tovar zostáva až do zaplatenia vlastníctvom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Kontakty:

E-shop Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
040 01 Košice